Followers

June 30, 2009

ILMU DALAM PERNIAGAAN

1. Usahawan perlu mempunyai tujuan dan perancangan memandangkan perancangan merupakan pokok kepada sistem pengurusan.
2. Idea, fikiran dan daya intelek yang ada pada seseorang itu boleh menentukan tujuan dan perancangan.Bagi seorang usahawan yang mempunyai daya fikir yang baik, kebiasaannya ia akan merancang dan menganalisis tentang apa yang dibuat, sumber kewangan, penilaian terhadap prospek perniagaan pekerja dan latihan pekerja serta lain-lain aspek seperti pengeluaran, kawalan kualiti, nilai cairan, kos analisis, penyimpanan rekod, pemasaran dan sebagainya.
3. Sifat-sifat usahawan tersebut amat digalakkan malah menjadikan satu tanggungjawab dan fungsi usahawan untuk memajukan dan meningkatkan diri dan juga perlu ada dalam usaha untuk meningkatkan keberkesananya. Malah sekiranya sifat-sifat tersebut kurang atau tidak didapati, maka mereka (usahawan tersebut) perlu mencari dan menambah ilmu pengetahuan.


“Ya Tuhanku, tambahlah kepadaku ilmu pengetahuan” (Taha 20:114)

No comments: