Followers

July 01, 2009

KERJAYA KEUSAHAWANAN

1. Cabaran orang Melayu khasnya Bumiputera, apabila menghadapi masalah sosioekonomi yang timbul daripada sejarah pergolakan politik perdagangan antarabangsa sejak dari dahulu hingga kini menunjukkan pentingnya bidang keusahawanan dalam melahirkan golongan usahawan yang berjaya dan berdayasaing.
2. Usaha ke arah mewujudkan suatu budaya keusahawanan sama ada secara formal atau tidak formal perlu dilaksanakan dengan terancang kepada bakal usahawan..
3. Usahawan perlu mendapatkan seberapa banyak maklumat yang diperlukan sebelum memulakan sesuatu perniagaan. Langkah ini penting supaya para bakal usahawan akan bersedia dengan apa sahaja kemungkinan yang berlaku dalam dunia perniagaan seperti menentukan jenis perniagaan dan sebagainya.

4. Sumber pembiayaan bagi membiayai perniagaan amat diperlukan bagi menambah modal pusingan dan harta. Pembiayaan sama ada dalam bentuk pinjaman daripada institusi kewangan dan sebagainya bagi memastikan sesuatu perniagaan itu dapat berjalan dengan lancar.
5. Memilih lokasi dan tapak perniagaan adalah amat penting kepada para usahawan kerana lokasi yang strategik akan membantu memajukan perniagaan yang diusahakan.
6. Ilmu dan kemahiran juga amat diperlukan dalam sesuatu perniagaan termasuk pengurusan harta, manusia dan sebagainya. Semua elemen penting perniagaan ini berjaya diurus dengan baik, maka perniagaan itu akan dapat dijalankan dengan sempurna.

No comments: