Followers

July 08, 2009

BERHUTANG DAN TANGGUNGJAWAB

  1. Hutang-piutang merupakan permasalahan mu’amalat dan persoalan fikh yang menjadi beban kepada manusia (yang berkenaan). Di dalam Al-Qur’an terdapat ayat yang menerangkan permasalahan ini iaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 282.
  2. Salah satu hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah s.a.w tidak mahu mensolatkan seseorang yang meninggal, yang masih mempunyai tanggungan hutang.
  3. Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala : “Maka tulislah …” maksudnya adalah tanda pembayaran untuk mengingat-ingat ketika telah datang waktu pembayarannya kerana adanya kemungkinan lupa dan lalai sehingga menangguhkan waktu pembayaran, disebabkan lupa selalu menjadi kebiasaan manusia, sedangkan setan kadang-kadang mendorongnya untuk ingkar dan beberapa penghalang lainnya, seperti kematian dan yang lainnya. Oleh karena itu, disyari’atkan untuk melakukan pembukuan hutang dan mendatangkan saksi”. [3]

_________

Foot Note. [1]. Ahkamul Qur’an, Ibnul Arabi, Beirut, Darul Ma’rifah, 1/247 [2]. Tafsir Quranil Azhim, 3/316 [3]. Ahkamul Qur’an, Ibnu Katsir, Madinah, Maktabah Jami’ Ulum wal Hikam,1993, 1/247