Followers

June 10, 2009

PEMBANGUNAN USAHAWAN IBS & HARDWARE BUMIPUTERA

OBJEKTIF

Memastikan penyertaan Bumiputera dalam Sistem Binaan Berindustri (IBS) di peringkat nasional untuk menjana daya saing kearah keberkesanan matlamat mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) menjelang 2010.

KUMPULAN SASAR

1. Pengeluar-pengeluar komponen binaan kontraktor pemasang (installer), pembekal, kedai hardware, perunding binaan dan perkhidmatan penyewaan jentera/mesin Bumiputera untuk dibangunkan (groom big) ke satu kelas dan piawaian yang ditetapkan;
2. Mewujudkan peluang perniagaan baru kepada individu-individu yang mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun dalam bidang berkaitan untuk dibangunkan.

PAKEJ PEMBIAYAAN & KEMUDAHAN DISEDIAKAN

o Latihan keusahawanan, pendedahan dan pemantapan perniagaan;
o Pakej pembiayaan usahawan baru & groom big;
o Bantuan khidmat pakarunding (persijilan produk);
o Pemasaran dan promosi produk;
o Bantuan pembangunan produk.

KELAYAKAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN / KEMUDAHAN

o Warganegara / Bumiputera;
o Berumur 21 – 60 tahun;
o Melepasi tapisan kredit Jabatan Insolvensi Negara dan tiada kesalahan undang-undang / jenayah;
o Syarikat milikan tunggal/perkongsian/Sdn Bhd bertaraf Bumiputera;
o Mempunyai pengalaman/pengetahuan yang berkaitan;
o Mengemukakan cagaran/jaminan yang diperlukan;
o Menyediakan sumbangan modal sendiri sekurang-kurangnya 10% dari kos projek; dan
o Lain-lain syarat mengekut keperluan.

Keterangan lanjut sila hubungi Pejabat MARA Daerah Rembau (Tel. No: 06-6851354) atau terus kepada Pengarah Kanan Bahagian Pembangunan Usahawan, Tingkat 22 & 23 Ibu Pejabat MARA, 21 Jalan Raja Laut, 50609 Kuala Lumpur. (Tel: 03 2690 3930; Faks: 03 2698 8397)

No comments: