Followers

June 26, 2009

BELIA DAN KEMAHIRAN KEARAH KEUSAHAWANAN

(Sempena Hari Belia Negara 2009)

1. Belia wajar melengkapkan diri dengan memiliki kemahiran yang tinggi, berketrampilan, di samping bersahsiah terpuji demi meneruskan kecemerlangan dan kegemilangan bangsa, juga negara.

2. Dengan pengetahuan dan kemahiran yang perlu bagi membolehkan mereka menghadapi halangan dan menyesuaikan diri dengan pembangunan ekonomi yang pesat selari dengan era globalisasi.

3. Salah satu strategi utama ialah pertumbuhan ekonomi berasaskan pengetahuan bagi meningkatkan produktiviti dan daya saing negara dan bagi menyediakan lebih ramai tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, kepakaran,dan kemahiran yang tinggi.

4. Belia perlu memperkasakan diri serta tenaga muda mereka bersandarkan tiga paksi utama iaitu kepimpinan, kemahiran, dan keusahawanan (3K) bagi membangunkan negara. Usaha itu perlu dilakukan dengan melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan melalui ´Learning through experience´ ataupun belajar melalui pengalaman dan ‘learning through observation’.

5. Beberapa agensi kerajaan (seperti Jabatan Belia, Giatmara, ILP dan IKBN ) dan pihak swasta juga diharapkan turut serta bekerjasama di dalam melaksanakan program-program yang bertujuan melatih semula pekerja bagi menambahkan kemahiran yang sedia ada disamping meningkatkan keupayaan dan daya saing mereka serta sebagai permulaan ke arah keusahawanan. Keusahawanan yang dimaksudkan ialah dimana belia bukan sahaja mampu memberikan pekerjaan kepada dirinya sendiri malahan secara tidak langsung turut berupaya mewujudkan peluang pekerjaan.

No comments: