Followers

September 10, 2009

Zakat Perniagaan

i. Kegiatan urus niaga atau jualbeli bukan hanya sekadar untuk mendapatkan keuntungan semata-mata, tetapi perlulah kepada kebajikan dan kepentingan para pengguna jua. Dalam Islam, adapun urusniaga dan jual beli merupakan fardu Kifayah iaitu tanggungjawab bersama oleh masyarakat Islam. Fardu Ain nya pula menjadi tanggungjawab individu seandainya urusan berjual-beli itu sebagai nafkah hidup diri sendiri dan keluarga.

ii. Muamalah perniagaan dan berjual beli yang halal, boleh menperolihi keuntungan dan meningkatkan asset/harta yang diredhai Allah. Amalan ini boleh menyalurkan hubungan antara manusia dengan Allah melalui zakat perniagaan yang telah menjadi salah satu daripada rukun Islam.

iii. Sehubungan dengan itu, sekiranya telah memperolihi tahap wajib berzakat, maka mereka diwajib melaksanakanya sebagai ahli perniagaan dan pengusaha yang berjaya.

No comments: